มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

กุ้ยโจวจี

สนาม: ข่าวแรก

บทนำ:ตำรวจ-ทหารปาปัวนิวกินีบุกสภา ทวงเบี้ยเลี้ยงเอเปก 20 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 20:03 น ทหารและตำรวจปาปัวนิวกินีบุกอาคารรัฐสภาเมื่อวันอังคาร โวยวายยังไม่ได้รับเบี้ยเลี้ยงจากการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมเอเปกที่เพิ่งจบลงเมื่อวันอาทิตย์...

ฟาชา ไขว้ขา

สนาม: ฟีนิกซ์เน็ต

บทนำ: ครมเท 123 แสนล้านบาท ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โฆษกรัฐบาลปัดพัลวันเปล่าแจกดะช่วงใกล้เลือกตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 20 พยที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คิดเป็นวงเงินดำเนินการรวมกว่า 123 แสนล้านบาท โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 007% เนื่องจากมาตรการมีกรอบเวลาดำเนินการถึงปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีนี้ นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 387 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระค่าครองชีพลดลง โดยกำหนดให้กรณีค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ธค2561 ถึง กย2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 145 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็น 82 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ในส่วนนี้มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 27 หมื่นล้านบาท 2มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือน ธค2561 เป็นเงิน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 145 ล้านคน โดยจะใช้วงเงินดำเนินการ 725 พันล้านบาท 3มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1 พันบาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 35 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ ธค2561 ถึง กย2562 ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 35 พันล้านบาท 4มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน ธค2561 ถึง กย2562 สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23 แสนคนในเดือน กย2562 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 920 ล้านบาท ขณะที่นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทุกประเภท และเงินช่วยค่าครองชีพ ทั้งหมดต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ขาดไปให้ครบ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 527 หมื่นคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณดำเนินการ 559 ล้านบาทต่อปี หรือ 46 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อ 2-3 ปีก่อน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้นเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่รัฐบาลกำหนดจึงอยู่ที่ 9 พันบาท แต่ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นเป็น 330 บาทต่อวัน ครมจึงเห็นชอบขยายเงินในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น นายณัฐพรกล่าว นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีการใช้สิทธิไปแล้ว ให้สามารถขอรับสิทธิในส่วนที่ไม่เกินส่วนของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และผู้รับบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 4 แสนบาท แต่หากใช้สิทธิไปแล้ว ให้รับตามสิทธิในส่วนที่ไม่เกินสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้รับบำนาญที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 159 แสนราย โดยมีวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 247 หมื่นล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบให้ ธอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยวงเงินแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อบ้านไม่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งวงเงินกู้ไว้ 2 หมื่นล้านบาท ให้ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 300% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25 หมื่นบาท/คน/เดือน ตั้งวงเงินกู้ไว้ 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 300% โดยทั้ง 2 กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 38 พันบาท นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ในมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช ระบุว่าในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในวงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าว

ดู บอล พรีเมียร์ ลีก ฟรีรับเงินบาท
vxj | <动态当天时间> | อ่าน(890) | แสดงความคิดเห็น(942)
ก่อนจะปลดล็อก กัญชา พัฒนา กัญชง ไปถึงไหนแล้ว? 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
h7v | <动态当天时间> | อ่าน(527) | แสดงความคิดเห็น(701)
บุ๋ม เข้ายื่นหนังสือถึง ผบตรขอโอนคดีหมอล่วงละเมิดทางเพศคนไข้ให้กองปราบฯ เผยแจ้งความท้องที่นานเป็นเดือน เพิ่งมาเรียกสอบหลังเป็นข่าวครึกโครม ซ้ำร้ายตำรวจกางบันทึกประจำวันให้สื่อถ่ายออกทีวีประจานผู้เสียหาย เผยเจ้าทุกข์โผล่แล้วกว่า 50 ราย ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ นสปนัดดา หรือบุ๋ม วงศ์ผู้ดี ประธานองค์กรทำความดี นำผู้เสียหายที่ถูกสูตินรีแพทย์ในจังหวัดนครสวรรค์ทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศขณะตรวจภายใน จำนวน 6 คน ยื่นหนังสือถึง พลตอจักรทิพย์ ชัยจินดา ผบตร เพื่อขอให้โอนสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวจาก สภเมืองนครสวรรค์ มาให้กองบังคับการปราบปรามเป็นผู้ทำคดีแทน หลังจากก่อนหน้านี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความ แต่คดีไม่คืบหน้าเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่รวมแล้วกว่า 50 ราย นสปนัดดากล่าวว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนมากว่า 2 เดือน หลังผู้เสียหายเข้าแจ้งความ พนักงานสอบสวน สภเมืองนครสวรรค์กลับไม่พยายามหาพยานหลักฐาน เพิ่งจะมาเรียกสอบหลังจากที่เป็นข่าวครึกโครมขึ้นมา ซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้เสียหายกว่า 50 คน ที่เคยเข้ารับการตรวจภายในที่คลินิกของแพทย์คนดังกล่าว ต่างร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศในลักษณะเดียวกัน ที่ตกใจมากที่สุดคือมีสื่อนำเสนอชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของหญิงผู้เสียหาย ทำให้ตัวเขาถูกละเมิดสิทธิ์ สภาพจิตใจย่ำแย่มาก โดยที่ปรากฏเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์ พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกางบันทึกประจำวันให้สื่อถ่าย ส่วนการแจ้งความดำเนินคดีของผู้เสียหายขณะนี้ นสปนัดดาเปิดเผยว่า มี 1 คน ที่เหลือขาดอายุความแล้ว เพราะเหตุเกิดมาแล้ว 5-6 ปี แต่หญิงเหล่านั้นยินดีเป็นพยาน เพราะปกติแล้วหญิงที่ถูกกระทำในลักษณะดังกล่าวไม่กล้าที่จะแจ้งความเพราะอาย บางคนมีครอบครัว มีสามีแล้วก็ไม่กล้าแจ้ง แต่ขอแนะนำว่าผู้หญิงถ้าถูกข่มขืนให้ไปตรวจร่างกายภายใน 24 ชั่วโมง เราต้องปกป้องสิทธิ์ของเรา ส่วนที่มีคำถามถึงหลักฐานการดำเนินคดีกับแพทย์คนดังกล่าว ที่อาจต่อสู้คดีว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์ ยืนยันว่าเคสนี้มีหลักฐานที่ไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์แน่นอน แต่ไม่ขอเปิดเผย ในตอนท้าย นสปนัดดากล่าวว่า ขอให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยตรวจสอบด้วยว่าตำรวจเป็นคนเปิดเผยรายชื่อผู้เสียหายหรือไม่ ส่วนสื่อที่เสนอข่าวอาจจะมีการฟ้องดำเนินการทางกฎหมาย ด้านนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม กล่าวว่า ตนพร้อมทีมแพทย์จะลงพื้นที่ จนครสวรรค์เพื่อดูพยานหลักฐาน หลังเหยื่อสาววัย29ปีอ้างว่าเคยถูกหมอล่วงละเมิดทางเพศ โดยจะตรวจดูว่ามีการลงบันทึกยอมความกันไว้หรือไม่ถ้ามี สามารถนำมาประกอบเป็นพยานหลักฐานบางอย่างได้รวมทั้งข้อความทางไลน์เกี่ยวกับการโอนเงินจำนวน3แสนบาท โดยหากทางหมอทำผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ถ้าหมอบริสุทธิ์ เหยื่อก็ต้องรับผิดชอบอย่างไรก็ตาม กรณีมีการส่งข้อความแช้ตทางไลน์เหมือนกับว่าหมอกับคนไข้สนิทสนมในเชิงชู้สาว โดยหมอบอกว่าจะดูแลจนชั่วชีวิตเป็นข้อความระหว่างหมอกับคนไข้ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้รวมทั้งมีการซื้อของจากต่างประเทศมาฝากดูแล้วห่วงใยเกินระหว่างหมอกับคนไข้ ซึ่งเราจะตรวจสอบว่าทำไมต้องโอนเงินให้คนไข้ ถ้าตัวเองไม่ได้ทำผิด นายอัจฉริยะกล่าวว่า ขณะนี้ผู้เสียหายมีประมาณ 3 ราย แม้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นในปี2559ก็สามารถดำเนินคดีได้เพราะเพิ่งรู้ว่าไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์ นพณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส) กล่าวถึงกรณีนี้ว่า เรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จึงมอบอำนาจหน้าที่การตรวจสอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ) นครสวรรค์ ดำเนินการ โดย สบสจะเป็นพี่เลี้ยงในกรณีร้องขอให้ช่วยเรื่องข้อกฎหมาย แต่กรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับ พรบสถานพยาบาล พศ2541 เพียงประเด็นเดียว เรื่องไม่ได้ควบคุมกำกับให้เกิดความปลอดภัยในการให้บริการ ส่วนประเด็นอื่นจะเป็นเรื่องการเข้าข่ายความเสียหายส่วนบุคคลที่อาจเป็นคดีอาญา ดังนั้นต้องไปฟ้องร้องกันในชั้นศาล เรื่องนี้เป็นความผิดที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง จึงต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนเช่นกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย แต่ทาง สบสยังไม่ได้รับการรายงานผลกการตรวจสอบแต่อย่างใด ทพอาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า สบสจะลงไปตรวจสอบคลินิกแห่งนี้ว่าได้มาตรฐานจริงหรือไม่ โดยจะนำเข้าคณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาในการอนุญาตเปิดคลินิกต่อไป ส่วนประเด็นจำเป็นหรือไม่ที่ต้องมีบุคคลที่ 3 ในห้องตรวจคนไข้ สำหรับคลินิกนรีเวชระหว่างการตรวจภายใน จะต้องมีบุคคลที่ 3 หรือมีผู้ช่วยแพทย์ที่เป็นผู้หญิงคอยอยู่กับแพทย์ขณะตรวจภายในห้องเสมอ เรื่องนี้ถือเป็นมาตรฐาน หากไม่มีก็ถือว่าไม่เหมาะสม และต้องมีการปรับ ส่วนเรื่องการลวนลามหรือกระทำอนาจารคนไข้ เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป【อ่านข้อความเต็ม】
brf | <动态当天时间> | อ่าน(866) | แสดงความคิดเห็น(634)
ประจานกกสภามหา ลัย กลัว-เลี่ยงหน้าที่ยื่นทรัพย์ 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
7px | <动态当天时间> | อ่าน(362) | แสดงความคิดเห็น(317)
ปปชมาเลย์เรียก นาจิบ ให้ปากคำคดีสินบนเรือดำน้ำฝรั่งเศส 16 ปีก่อน 20 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 19:24 น ปปชของมาเลเซียเรียกอดีตนายกฯ นาจิบ ราซัค สอบปากคำนานหลายชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นสกอร์ปิเนของฝรั่งเศส 2 ลำเมื่อ 16 ปีก่อน ที่มีครหาสินบน 134 ล้านดอลลาร์【อ่านข้อความเต็ม】
jn8 | <动态当天时间> | อ่าน(417) | แสดงความคิดเห็น(306)
ไทยโพสต์ อิสรภาพแห่งความคิด คำสั่งหัวหน้า คสชที่ 16/2561 ยังเป็นที่ข้องใจของบรรดาพรรคการเมืองใหญ่ บิ๊กตู่-พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสชชี้แจงว่า ไม่ได้ไปก้าวล่วง กกต แต่เป็นการร้องขอขึ้นมาจากหลายส่วนว่ายังมีปัญหาอยู่ ตนเพียงแต่มอบอำนาจให้ กกตมีอำนาจเด็ดขาดในการแก้ไขปรับปรุง และไม่มีผลกระทบกับโรดแมปทั้งสิ้น แต่ก่อนหน้านั้น นายอิทธิพล บุญประคอง ประธาน กกต และ พตอจรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต ยืนยันว่าสำนักงาน กกตอยู่ระหว่างนำส่งประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่เมื่อคำสั่งหัวหน้า คสชดังกล่าวออกมา จึงได้มีการระงับการนำส่งประกาศดังกล่าวไว้ ตกลงใครมุสากันแน่ ต้องจับตาการแบ่งเขตใหม่จะเอื้อพรรคการเมืองใด?0【อ่านข้อความเต็ม】
vnj | 2021-06-15 | อ่าน(610) | แสดงความคิดเห็น(667)
นายสุพจน์ ไข่มุกด์ อดีตรองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ) ชี้แจงว่า ตอนที่เขียนรัฐธรรมนูญนั้น ผมไม่ทราบมาก่อนว่าจะมีพรรคพลังประชารัฐ และมี 4 รัฐมนตรีในรัฐบาลของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นแกนนำตั้งพรรค เพราะไม่มีใครมาบอกให้รู้ 【อ่านข้อความเต็ม】
r8j | 2021-06-15 | อ่าน(10) | แสดงความคิดเห็น(675)
การเรียนเปลี่ยนชีวิต…จากสังเวียนมวยสู่โรงไฟฟ้า 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 10:56 น หลายคนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่า การศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้ สี่พยัคฆ์ ศิษย์ฮอม นักมวยมากฝีมือจากเวทีราชดำเนิน เขาเข้าใจความหมายของคำพูดนี้อย่างลึกซึ้ง【อ่านข้อความเต็ม】
nvn | 2021-06-15 | อ่าน(326) | แสดงความคิดเห็น(700)
นายวีระ กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงได้โดยแต่งกายชุดไทย หรือชุดพื้นถิ่นไปร่วมงานประเพณีลอยกระทง ชักชวนคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน ญาติ และคนรู้จัก ไปร่วมงานประเพณีลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมประเพณี โดยประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ นอกจากนี้ยังต้องการให้ วธส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเข้าร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงในท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น เพื่อให้ประเพณีลอยกระทงคงอยู่ตลอดไป โดยเห็นว่าควรจัดในรูปแบบเรียบง่าย ปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม และปลอดอบายมุข เพิ่มกิจกรรมถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์กระทงด้วยตนเองจากวัสดุธรรมชาติ วางแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงในแต่ละปีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และประชาสัมพันธ์ประเพณีลอยกระทงให้ยิ่งใหญ่ในทุกช่องทางสื่อ ครอบคลุมทั่วโลก เพื่อให้คนทั่วโลกหันมาสนใจเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น【อ่านข้อความเต็ม】
8dd | 2021-06-15 | อ่าน(994) | แสดงความคิดเห็น(95)
เรื่องอื้อฉาวของดีลเรือดำน้ำยังถูกโยงกับคดีฆาตกรรมอัลตันตูยา ชารีบู นางแบบสาวชาวมองโกเลีย ภรรยาน้อยของราซัค บากินดา ซึ่งโดนยิงแล้วโดนระเบิดทำลายศพเมื่อปี 2549 โดยมีข่าวลือว่าเธอเรียกร้องส่วนแบ่งสำหรับการทำหน้าที่ล่ามในการเจรจาต่อรองดีลนี้ ศาลมาเลเซียมีคำตัดสินเมื่อปี 2551 ว่าราซัค บากินดา ไม่มีความผิดในคดีฆาตกรรม ท่ามกลางครหาว่ามีการปกปิดเพื่อปกป้องนาจิบ【อ่านข้อความเต็ม】
bb8 | 2021-06-14 | อ่าน(712) | แสดงความคิดเห็น(615)
21 พย61- ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเจฟฟรีย์ ควินตัน มิตเชลล์ ดอยจ์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ ภายหลังการหารือ พลทวีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรียินดีต่อการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย รัฐบาลไทยพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตฯ อย่างเต็มที่ นายกรัฐมนตรีมีความชื่นชมนายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งถือเป็นแบบอย่างของผู้นำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลก【อ่านข้อความเต็ม】
lvx | 2021-06-14 | อ่าน(585) | แสดงความคิดเห็น(322)
ก่อนจะปลดล็อก กัญชา พัฒนา กัญชง ไปถึงไหนแล้ว? 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น 【อ่านข้อความเต็ม】
z8x | 2021-06-14 | อ่าน(403) | แสดงความคิดเห็น(518)
ผวากลุ่มทุนผูกขาดสบช่อง ฮุบผลประโยชน์จากกัญชา 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 00:01 น ไบโอไทยพบข้อมูลต่างชาติยื่น 13 คำขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา มี 2 คำขอละทิ้ง เหลือ 11 คำขอ แฉกรมทรัพย์สินฯ ถอนแค่ฉบับเดียว อีก 10 ยังเดินหน้าต่อ แถมกำลังจะได้สิทธิบัตรอีก 2 ขณะที่ มรังสิตผวา 3 กลุ่มทุนผูกขาดสวาปาม ด้าน สนธิรัตน์ แจงยิบทุกอย่างเปิดเผย ตรวจสอบได้ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) กล่าวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ถึงกรณีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ออกมาประกาศแก้ปัญหาการจดสิทธิบัตรกัญชาว่า การที่นายสนธิรัตน์ออกมาพูดมีการถอนสิทธิบัตรกัญชานั้น จริงๆ แค่เพิกถอน 1 ตัว โดยจากข้อมูลที่ทางเครือข่ายฯ ได้สืบค้นในฐานข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่พอจะหาได้ พบว่าล่าสุดมีต่างชาติมายื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชา 13 คำขอ โดยมี 2 คำขอละทิ้ง จะเหลือ 11 คำขอ ปรากฏว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุว่า ถอนสิทธิบัตรกัญชาที่ขัด ม9 (1) เรื่องสารธรรมชาติในกัญชาจดไม่ได้ ซึ่งมีแค่ 1 คำขอเท่านั้น แต่ที่เหลืออีก 10 คำขอยังเดินหน้าต่อไป ที่สำคัญตนพบว่ามี 2 คำขอที่กำลังจะได้สิทธิบัตร ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องลดอาการปวด และเป็นการยื่นขอสิทธิบัตรเรื่องสารในกัญชาที่เรียกว่า THC นายวิฑูรย์กล่าวว่า อยากให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาระบุให้ชัดว่า ที่มาขอจดนั้นไม่เกี่ยวกับสารในกัญชา ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติจริงๆ เพราะค่อนข้างไม่มั่นใจ และหากให้สิทธิบัตรแล้วจะกระทบต่อนักวิจัยที่พัฒนาสารสกัดกัญชาเพื่อทางการแพทย์หรือไม่ อีกทั้งที่เรากังวลคือ ที่ยังยื่นคำขออยู่นั้น ไม่ขัดกับ ม9 (1) และไม่ขัดต่อ ม9 (4) ที่ไม่ให้อ้างสรรพคุณด้วยหรือไม่ รวมไปถึง ม5 ของ พรบสิทธิบัตรฯ ระบุว่าต้องเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ซึ่งหลายอย่างภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมีการนำมาใช้อยู่แล้ว ตรงนี้กรมทรัพย์สินฯ ต้องชัดเจน อีกทั้งล่าสุดทราบข่าวมาว่าทางคุณสนธิรัตน์ต้องการหารือร่วมกับกลุ่มนั้นก็ยินดี รอแค่มีการติดต่อมา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาคประชาสังคมต้องเดินหน้าปกป้องสิทธิของคนไทย เพราะกรณีที่เกิดขึ้นชัดเจนว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่มีความพยายามในการปกป้องสิทธิของคนไทย นักวิจัยไทย ถ้าไม่มีการตรวจสอบหรือพบเรื่องนี้ ก็คงเลยตามเลยหรือไม่ นายวิฑูรย์กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายฯ และทางมหาวิทยาลัยรังสิตได้ทำหนังสือส่งถึง พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอให้พิจารณาและปกป้องสิทธิคนไทย โดยปฏิรูปกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิบัตรกัญชาเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องสิทธิบัตรอื่นๆ รวมทั้งจะเสนอให้นายกฯ พิจารณาแก้ไขตัวร่างกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่กำลังผลักดันอยู่ ว่า เปิดโอกาสให้เอกชนคนไทยได้มีสิทธิวิจัยพัฒนาและผลิตเพื่อประโยชน์ของคนไทยได้ด้วย ไม่ควรให้มีการผูกขาดโดยรัฐ ด้านนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงกรณี รมวพาณิชย์มีคำสั่งให้ยกเลิกคำขอสิทธิบัตรกัญชาว่า การเพิกถอนคำขอสิทธิบัตรกัญชาเพียง 1 คำขอ ยังไม่เป็นที่วางใจ เพราะยังเหลืออีก 8 คำขอ ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด ซึ่ง รมวพาณิชย์ก็อ้างว่า 8 คำขอนี้เป็นการใช้สารสกัดจากกัญชาที่ไปปนกับยาอื่น แต่เมื่อไม่มีการเปิดเผย ก็เป็นที่น่าสงสัยว่าจริงหรือไม่ หรือหากจริง ก็ต้องมาดูว่าเป็นการจดในการรักษาโรคอะไร วิธีการใช้ซ้ำกับสิ่งที่ไม่ควรจดสิทธิบัตรหรือไม่ ตรงนี้ยังเป็นความลับ ไม่มีใครทราบ อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าทางที่ดีควรจะเพิกถอนคำขอออกไปทั้งหมด เพราะที่ผ่านมากัญชายังเป็นยาเสพติด คนไทยยังไม่มีการทดลองใช้สาร THC และ CBD ในมนุษย์เลย เมื่อมีความเหลื่อมล้ำของงานวิชาการ ควรจะต้องยกเลิกคำขอทั้งหมด จะปล่อยให้ต่างชาติจดสิทธิบัตรโดยที่คนไทยยังไม่เคยวิจัยได้อย่างไร และประเทศไทยระบุว่า ในการใช้กัญชาทางการแพทย์มีข้อบ่งชี้เพียง 4 กลุ่มโรค โดยอ้างจากงานวิจัยของเมืองนอกว่าทำได้เท่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่มโรคที่แคบมาก แต่กลับปล่อยให้ต่างชาติยื่นคำขอสิทธิบัตรกัญชาเรื่องมะเร็ง แต่คนไทยต้องรออย่างน้อย 5 ปี จากงานวิจัยของภาครัฐ ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นี้ได้อย่างไร จึงมองว่าต้องเซตซีโรยกเลิกคำขอไปทั้งหมด นายปานเทพกล่าวว่า นอกจากต่างชาติเดินหน้าจดสิทธิบัตรแล้ว ยังมีอีก 2 เรื่องที่น่ากังวลและต้องติดตาม คือ 1การแก้ไขกฎหมายยาเสพติดที่แก้โดยให้ระบุว่า เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และ 2ยังไม่ระบุให้แพทย์แผนไทยได้ใช้ ซึ่งต้องมาดูว่าจะแก้กฎหมายออกมาในลักษณะใด เพราะหากแก้กฎหมายเพื่อประโยชน์ราชการ ถามว่าแพทย์แผนไทยจะไปปรุงยาตามคลินิกของแพทย์แผนไทยได้อย่างไร เพราะบางกรณีต้องปรุงสด ปรุงกับน้ำกระสาย หรือต้องเพาะปลูกและทำเดี๋ยวนั้น เพราะมีเวลา มีฤดูกาล มีสูตรที่กำหนดไว้ บางครั้งต้องใช้เป็นช่อ ใบ หรือดอก แต่ถ้ากฎหมายปลดล็อกให้แพทย์แผนไทยได้ จะไม่มีใครผูกขาดสัมปทานกัญชาได้เลย ซึ่งการแก้กฎหมายฉบับ สนชนี้ ต้องดูว่าจะชิงธงให้ประโยชน์แพทย์แผนไทยอย่างเต็มที่ หรือทำลายแพทย์แผนไทยเพื่อหวังผูกขาด โดยเฉพาะต้องแก้ไขสองคำนี้คือ เพื่อประโยชน์ทางราชการ เป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือไม่ และให้เอกชนทำได้แค่วิจัยและพัฒนา จะรวมถึงการครอบครองและจำหน่ายด้วยหรือไม่ ถ้าทำไม่ได้ก็แปลว่าธงนี้ยังเป็นเพื่อประโยชน์ของคน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือต่างชาติที่ทำการจดสิทธิบัตรไว้ล่วงหน้า, กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่กำลังรอให้ผูกขาดโดยภาครัฐ หวังเข้าสัมปทานเหมือนสุราแล้วผูกขาด และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มทุนพลังงานกลุ่มหนึ่งอ้างว่าอยากจะลงทุนเรื่องยารักษาโรคมะเร็ง และมีความปรารถนาอยากร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แต่ไม่มีใครรู้ว่ากลุ่มทุนนี้คาดหวังเรื่องกัญชาด้วยหรือไม่ ดังนั้น หากให้ผูกขาดโดยราชการ ก็มีโอกาสปล่อยต่ออีกทอดกับ 3 กลุ่มนี้วิ่งเต้นผูกขาดต่อ ถือว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง นายปานเทพกล่าวว่า แพทย์แผนไทยจะต้องได้ใช้กัญชา และไม่ต้องวิจัยแล้ว เพราะวิจัยมาหลายร้อยปีแล้ว และมีการทดลองในมนุษย์จริงมานาน ซึ่งเจตนาขององค์การอนามัยโลกคือ แพทย์แผนโบราณแต่เดิมไม่ต้องวิจัยก็ใช้ได้ ยกเว้นกรณีความเป็นพิษหรือไม่สะอาดแค่นั้น พ้นจากนี้ต้องใช้ได้ ถ้าอ้างวิจัย 5 ปี ที่ทำทีละนิด 4 ตำรับ แต่แพทย์แผนไทยมีกว่า 2,000 ตำรับ การจะทำแบบนี้คือกีดกันไม่ให้แพทย์แผนไทยใช้หรือไม่ ซึ่งหากปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์แบบนี้ เท่ากับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 55 ซึ่งบอกว่าต้องสนับสนุนส่งเสริมแพทย์แผนไทยสูงสุดหรือไม่ ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงกรณีภาคประชาสังคมได้ตั้งข้อสังเกตว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมรับจดสิทธิบัตร 2 คำขอ ได้แก่ คำขอเลขที่ 0601002456 และคำขอเลขที่ 0501005232 ว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะ 2 คำขอดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งปฏิเสธการจดสิทธิบัตรแล้ว แต่เนื่องจากในกระบวนการจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขั้นการประดิษฐ์อย่างละเอียดแล้ว จะต้องแจ้งผลให้ผู้ยื่นคำขอทราบ และหากผู้ยื่นคำขอไม่เห็นด้วย ก็จะชี้แจงเหตุผล ถ้าผู้ยื่นคำขอไม่ชี้แจง กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะยกเลิกคำขอตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในการตรวจสอบคำขอจดสิทธิบัตร ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะเป็นคำขอที่มีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบ หรือคำขอจดสิทธิบัตรอื่นๆ โดยที่ผ่านมา มีการพูดถึงคำขอจดสิทธิบัตรสารสกัดจากกัญชา 11 คำขอ ซึ่งเป็นไปตามข่าว แต่เมื่อมีข้อสงสัย จึงได้สั่งการให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปตรวจสอบข้อมูลคำขอสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับตำรับยา โดยมีสารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบเพิ่มเติมว่ามีจำนวนเท่าใด ซึ่งได้รับรายงานว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 31 คำขอ คำขอสิทธิบัตรที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะประกาศโฆษณาเพื่อเปิดเผยรายละเอียดการประดิษฐ์แก่สาธารณะ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปตรวจค้นในระบบได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา และหากต้องการคัดสำเนาคำขอ ก็สามารถมาขอดำเนินการได้ที่กรม การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวเป็นที่เปิดเผย ไม่มีการปกปิด และสามารถตรวจสอบได้ นายสนธิรัตน์กล่าว วันเดียวกัน ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล นายอัครเดช ฉากจินดา ที่ปรึกษายุทธศาสตร์การรณรงค์ขับเคลื่อนกัญชาเสรีประเทศไทย พร้อมภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้นิยมพืชกัญชา ราว 30 คน เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึง พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) เพื่อขอให้รัฐบาลให้ปลูกเสรีกัญชาเพื่อทางการแพทย์บนผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงคัดค้านการให้สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชาแก่บริษัทต่างชาติ【อ่านข้อความเต็ม】
nzb | 2021-06-14 | อ่าน(58) | แสดงความคิดเห็น(856)
ครมเท 123 แสนล้านบาท ผุดมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญและผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง โฆษกรัฐบาลปัดพัลวันเปล่าแจกดะช่วงใกล้เลือกตั้ง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม) เมื่อวันที่ 20 พยที่ผ่านมาว่า ที่ประชุม ครมได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ ข้าราชการบำนาญ และผู้มีรายได้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง คิดเป็นวงเงินดำเนินการรวมกว่า 123 แสนล้านบาท โดยคาดว่ามาตรการทั้งหมดจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ 007% เนื่องจากมาตรการมีกรอบเวลาดำเนินการถึงปี 2562 ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจได้ดีกว่าปีนี้ นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐ มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 387 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่ 1มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ซึ่งจะส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยมีภาระค่าครองชีพลดลง โดยกำหนดให้กรณีค่าไฟฟ้าให้ใช้ไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่ ธค2561 ถึง กย2562 รวมระยะเวลา 10 เดือน โดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมด 145 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็น 82 ล้านครัวเรือน โดย 1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น ในส่วนนี้มีวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 27 หมื่นล้านบาท 2มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มเติมในเดือน ธค2561 เป็นเงิน 500 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 145 ล้านคน โดยจะใช้วงเงินดำเนินการ 725 พันล้านบาท 3มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 1 พันบาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว) โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อยที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 35 ล้านคน ระยะเวลาดำเนินการ ธค2561 ถึง กย2562 ใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 35 พันล้านบาท 4มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน ระหว่างเดือน ธค2561 ถึง กย2562 สำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 22 แสนคน และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 23 แสนคนในเดือน กย2562 โดยใช้วงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 920 ล้านบาท ขณะที่นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ โดยกำหนดให้ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับหรือมีสิทธิได้รับบำนาญปกติ บำนาญพิเศษ เพราะเหตุทุพพลภาพ บำนาญพิเศษหรือบำนาญตกทอดในฐานะทายาท ผู้อุปการะ หรือผู้อยู่ในอุปการะ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งได้รับเบี้ยหวัดหรือบำนาญรวมทุกประเภท และเงินช่วยค่าครองชีพ ทั้งหมดต่ำกว่าเดือนละ 1 หมื่นบาท ให้ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่ขาดไปให้ครบ 1 หมื่นบาท ทั้งนี้ คาดว่าจะมีข้าราชการที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 527 หมื่นคน คิดเป็นวงเงินงบประมาณดำเนินการ 559 ล้านบาทต่อปี หรือ 46 ล้านบาทต่อเดือน เมื่อ 2-3 ปีก่อน ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 300 บาท ดังนั้นเงินบำเหน็จบำนาญและเงินช่วยค่าครองชีพที่รัฐบาลกำหนดจึงอยู่ที่ 9 พันบาท แต่ปัจจุบันค่าแรงขั้นต่ำปรับเพิ่มขึ้นเป็น 330 บาทต่อวัน ครมจึงเห็นชอบขยายเงินในส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นบาทต่อเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น นายณัฐพรกล่าว นายณัฐพรกล่าวอีกว่า ที่ประชุม ครมยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ โดยกำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 5 แสนบาท กรณีมีการใช้สิทธิไปแล้ว ให้สามารถขอรับสิทธิในส่วนที่ไม่เกินส่วนของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดให้ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 2 แสนบาท และผู้รับบำนาญที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 4 แสนบาท แต่หากใช้สิทธิไปแล้ว ให้รับตามสิทธิในส่วนที่ไม่เกินสิทธิของผู้นั้น แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าจะมีผู้รับบำนาญที่เข้าเกณฑ์ประมาณ 159 แสนราย โดยมีวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 247 หมื่นล้านบาท นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครมเห็นชอบให้ ธอสจัดทำโครงการบ้านล้านหลังภายใต้วงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ มีบ้านอยู่อาศัย โดยวงเงินแบ่งเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับลูกค้ารายย่อย 5 หมื่นล้านบาท สำหรับซื้อบ้านไม่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ตั้งวงเงินกู้ไว้ 2 หมื่นล้านบาท ให้ผ่อนนานถึง 40 ปี อัตราดอกเบี้ย แบ่งเป็นกรณีรายได้ไม่เกิน 25 บาท/คน/เดือน อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 5 คงที่ 300% ต่อปี กรณีรายได้เกิน 25 หมื่นบาท/คน/เดือน ตั้งวงเงินกู้ไว้ 3 หมื่นล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-ปีที่ 3 คงที่ 300% โดยทั้ง 2 กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้นเพียง 38 พันบาท นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรี (ครม) ในมาตรการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงการอนุมัติโครงการเพื่อผู้สูงอายุ รวม 86,994 ล้านบาท จนถูกมองหวังผลเลือกตั้งว่า หลายโครงการไม่ได้เพิ่งมาคิดและทำในวันนี้ เพราะมีกระบวนการสอบถามความเห็นจากประชาชน ซึ่งใช้เวลามาพอสมควร แต่มาประจวบเหมาะกับเวลาช่วงสิ้นปีพอดี ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมือง เพราะรัฐบาลมีตัวเลขผู้สูงอายุและผู้มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ซึ่งที่แล้วมายังไม่มีรัฐบาลใดออกนโยบายส่งตรงไปยังผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านการเดินทาง การใช้ชีวิต การรักษาพยาบาล โดย พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช ระบุว่าในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลชุดใดเข้ามา ควรนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติ เพราะถือว่าตอบรับสังคมผู้สูงวัยในอนาคต นอกจากนี้ยังเห็นประชาชนมีภาระต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากในวงปีใหม่ จึงได้ให้ 500 บาท สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ นายพุทธิพงษ์ กล่าว【อ่านข้อความเต็ม】
7vx | 2021-06-13 | อ่าน(326) | แสดงความคิดเห็น(632)
รอไม่ไหวแบบนี้ ทั่นรองนิพิฏฐ์จะเอาไงต่อล่ะทีนี้! 【อ่านข้อความเต็ม】
7rh | 2021-06-13 | อ่าน(484) | แสดงความคิดเห็น(135)
ไม่ใจแคบเหมือนพรรคส้มหวาน น้องวิว คนรุ่นใหม่พรรคชาติพัฒนาพร้อมร่วมกีฬากระชับมิตร 21 พฤศจิกายน พศ 2561 เวลา 09:51 น 【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-06-16

ทดลองใช้ฟรี โปรแกรมสูตรบาคาร่า ฟรี เว็บดูบอลฟรี แจก ฟรีสปิน2019 ts911 ฝาก โปรโมชั่น gclub slot เล่นผ่านเว็บ บ้านผลบอลวันเสาร์นี้ บอลยูฟ่าเมื่อคืน เกม joker123 โบนัส 100 % กีฬา สล็อต ฝาก ถอน ไม่มี ขั้น ต่ำ ทดลองใช้ฟรี มังกรทอง บา คา ร่า ไม่มี ขั้น ต่ํา เดิมพันฟรี เกมส์สล็อต ได้เงินจริง pantip ลิเวอร์พูลสดวันนี้ ลีดเดอร์บอร์ดเกมฟุตบอลมือถือ เงินจริงเกมหมากรุกหมากรุก ฟุตบอลฟรีเมียลีกอังกฤษ รวม เกมส์ ได้ เงิน จริง เดิมพันฟรี ลุ้นรางวัลแจ็คพอต เงินฟรี คาสิโนออนไลน์ playlive88 joker ทดลองใช้ฟรี เล่นพนันบอลเป็นอาชีพ คะแนนบอลพรีเมียร์ลีก ทดลองใช้ฟรี โบนัสฟรีเกมยิงปลา เติมเงิน slotv บา คา ร่า ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก เงิน เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก 2019 ไม่ ต้อง แชร์ ยูฟ่าลิเวอร์พูล เงินฟรี วิธีการฝาก ถอนเงิน Android เกมการประมงการพนัน โปรโมชั่น แจก เครดิต ทดลอง เล่น ฟรี 1000 ถอน ได้ ส่งเงินบาทไทย สล็อต เครดิต ฟรี ล่าสุด ส่งเงินบาทไทย ทดลอง เล่น สล็อต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เงินฟรี หวย 188bet โบนัส happyluke gclub สล็อต เงินฟรี ลุ้นของรางวัลจากเกมส์สล็อตออนไลน์ โปรโมชั่น dafabet น่า เชื่อถือ ไหม ทดลองใช้ฟรี บาคาร่า gclub โปรแกรมบอลสัปดาห์นี้ สล็อต 899 ส่งเงินบาทไทย วิเคราะห์บอลราคา ผลบอลโลกเมื่อคืนทุกคู่ เครดิต ฟรี vscr888 สล็อต เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ 777 สล็อต คาสิโนฟรีไม่มีเงินฝากถอนได้2019 การเปิดบัญชีฟุตบอลคาสิโนออนไลน์ ทีเด็ดฟุตบอลผลบอลวิเคราะห์บอลฟันธงข่าว ตารางคะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ ดูบอลสด ผู้ให้บริการเกมสล็อตออนไลน์ ส่งเงินบาทไทย วิธีการเล่นสล็อตให้ได้เงินเยอะ เงินฟรี ถ่ายทอดสดฟุตบอล เดิมพันฟรี เกมใหม่ ดูบอลออนไลน์hdเต็มจอ เคล็ด ลับ บา คา ร่า ทดลองใช้ฟรี วิธีเล่นบาคาร่าในโทรศัพท์ ลงทะเบียนฟรี เติมเงินฟรีในเกมส์ เงินฟรี w88 สอบถาม เดิมพันฟรี เล่นบอลแบบนักลงทุน ทีเด็ดบอลวันนี้แม่นๆ ทดลองใช้ฟรี สอน บา คา ร่า royal sbobet สล็อตแมชชีน คอนเสิร์ต ดูบอลสดภาพคมชัดเลสเตอลเวพํล ทดลองใช้ฟรี วิธี การ เล่น บา คา ร่า คือ เงินฟรี แอพW88 ดูตลางบอลวันนี้ slotxo889 จุดลงทะเบียนประมงล่าสุด poker แจก เงิน ฟรี บ้านบอลเมื่อคืนนี้ เดิมพันฟรี สมัครking99 โปรโมชั่น macau888 ดีไหม บอลยู23วันนี้ เดิมพันฟรี เงินรางวัลเกมส์สล็อตออนไลน์ เงินตกปลาเกมจริง ทดลองใช้ฟรี แอพได้เงินจริง โปรโมชั่น เล่นทันที gclub ผ่านเว็บ บอลยูฟ่าวันนี้ เงินฟรี สูตร เล่น สล็อต gclub เงินฟรี ลุ้นรางวัลแจ็คพอต ข่าวหนังสือพิมพ์ซอคเกอร์รายวัน โปรโมชั่น แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ ทดลองเล่น เกมส์สล็อต ฟรี ทดลองใช้ฟรี สมัครฟรี 918kiss ฝาก 100 ฟรี 200 คะแนนฟุตบอลผู้ชนะใหญ่ เดิมพันฟรี ฟรีเครดิตถอนได้2019 ลงทะเบียนฟรี แจกรางวัลฟรีสปิน live 222 สมัคร วิธี หาเงิน ใน เกมส์ live22easy เดิมพันฟรี เล่นเกมได้เงินจริง ปริมาณการพนันฟุตบอล เดิมพันฟรี แจกเครดิตฟรี 1000 ไม่ต้องฝาก สล็อต 918kiss ฟรี เครดิต บอลวันนี้บอลวันนี้ slot1688 เดิมพันฟรี เครดิต ฟรี ล่าสุด ฟรีเครดิตทดลองเล่น 250 บาท2019 ส่งเงินบาทไทย slot1688 สล็อตออนไลร์  ส่งเงินบาทไทย สมัคร บอล ฟรี เครดิต เครดิตฟรี แอดไลน์ เงินฟรี คา สิ โน ออนไลน์ ต่าง ประเทศ สล็อต แจก เครดิต ฟรี 500 ไม่ ต้อง ฝาก 2019 เดิมพันฟรี สูตรเล่นบาคาร่า นายหัว ส่งเงินบาทไทย สล็อต em ลงทะเบียนเพื่อส่ง 10 หยวนโดยไม่ต้องยื่นขอประมง ทีมชาติโครเอเชีย ไลฟ์สดฟุตบอลวันนี้ เว็บ เดิมพัน ออนไลน์ ผลบอลสดhotlinesoccer สล็อต live สูตรเล่นบาคาร่า นายหัว สมัคร scr888 เงินฟรี คาสิโนมือถือ โปรโมชั่น เติมเงินเล่นสล็อต ศูนย์เกมตกปลา Aishang ทดลองใช้ฟรี โปรแกรมคำนวณ บาคาร่า ดูบอลสดฟรีวันนี้ เว็บ เกม ออนไลน์ ได้ เงิน จริง ผลฟุตบอลออนไลน์ ace333 สมัคร 100 ลงทะเบียนฟรี สูตร ตู้ สล็อต แหล่ง รวม เกม ตู้ สล็อต ไทย live22slot 2 เกมตู้สล็อต ลิเวอร์พูลvsแมนยูสด โปรแกรมบอลเสาร์นี้ slot joker auto เดิมพันฟรี casa98 ฟรี เครดิต เกมที่ทํารายได้มากที่สุด บอลอาทิตนี้ ทางเข้าคาสิโน บาคาร่า เล่นยังไง เงินฟรี เกมยิงปลาผ่านมือถือ โปรโมชั่น วิธี เดิมพัน fun88 เดิมพันฟรี สมัคร188bet แจกโบนัสฟรี โปรโมชั่น แอดไลน์รับเครดิตฟรี โปรโมชั่น เติมเงินเล่นสล็อต เดิมพันฟรี แจก เครดิต ทดลอง เล่น ฟรี โปรโมชั่น โหลด king99 สูตรเล่นสล็อต gclub ส่งเงินบาทไทย สล็อต777ww ส่งเงินบาทไทย bet365 เครดิตฟรี เกม ออนไลน์ 918 พีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ ข่าวเกี่ยวกับฟุตบอล ผลบอลสดพรีเมียร์ โปรโมชั่น เงินสะสมแจ็คพอต สล็อตแมชชีน Youde เกมดาวน์โหลด ตารางแข่งบอลพรีเมียร์ ตารางฟุตบอลเอเชียนคัพ ผลบอลล่าสุดพรีเมียร์ลีกล่าสุด เดิมพันฟรี เกมยิงปลาฟรี โปรโมชั่น โทษของการพนัน บอลสดคืนนี้ลิเวอร์พูล ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2018 โปรโมชั่น บาคาร่าพารวย ทดลองใช้ฟรี แจก ยูสเซอร์ พร้อม เครดิต ฟรี 2019 ล่าสุด ทดลองใช้ฟรี บอลสด เงินฟรี วิเคราะห์ บอล วัน นี้ ตลาด ลูก หนัง xo เครดิต ฟรี joker123 auto 3 สล็อต ออนไลน์ 777 joker เครดิต ฟรี 2019 ดูผลบอลพรีเมียร์ลีก โปรแกรมบอลเจลีกวันนี้ ผลบอลเอฟเอคัพเมื่อคืนนี้ เงินฟรี จำหน่ายตู้สล็อต บ้านผลบอลโปรแกรมบอลวันนี้ ตารางโปรแกรมบอลวันนี้ ดูข่าวกีฬาฟุตบอล เดิมพันฟรี วิธี สุ่ม แจ๊ ค พอ ต สล็อต 918kiss เครดิต ฟรี 2018 โปรแกรมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้าย โปรโมชั่น เซียนบาคาร่า ข่าวบอลพรีเมียร์ล่าสุด เล่นรูเล็ตออนไลน์ ส่งเงินบาทไทย สล็อต แปลว่า ฟุตบอลวันนี้100 ข่าวฟุตบอลเมื่อคืนนี้ ทดลองใช้ฟรี คาสิโนลาว มุกดาหาร การวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลขนาดใหญ่ ตารางแข่งบาเยิร์น โปรโมชั่น เกมส์ยิงปลา scr888 เงินฟรี กลุ่ม ไลน์ w88 ทีเด็ดบอลฟุตบอล ลงทะเบียนฟรี เกมสล็อต เงินจริง dafabet ฝากเงิน scr888 แจก เครดิต ฟรี 300 บา คา ร่า แจก เครดิต ฟรี 500 ไม่ ต้อง ฝาก 2019 เดิมพันฟรี สมัคร sbo รับ โบนัส 100 เว็บ เล่น ไพ่ สล็อต g เงินฟรี ตู้สล็อต 918kiss android ล่าสุด เดิมพันฟรี สมัคร สมาชิก ใหม่ โบนัส 200% กฎของเกมแบล็คแจ็ค รวยเพราะการพนัน pantip โปรแกรมและราคาบอลวันนี้ ทดลองใช้ฟรี โต๊ะ พนัน บอล ภาษา อังกฤษ เงินฟรี ทัวร์คาสิโนลาว วิธี ดู bet365 สล็อต3แถว เครดิต ฟรี ไม่ ฝาก ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ โปรโมชั่น เล่นเกมได้เงิน 2019 ยูสเซอร์ ลอง เล่น 918kiss ตารางผลบอลพรีเมียร์ลีก2018 ลงทะเบียนฟรี เว็บ สล็อต ออนไลน์ slot games เดิมพันฟรี คาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ คแนนบอลสด เว็บ ออนไลน์ อันดับ 1 ข่าวนักฟุตบอลล่าสุด ลงทะเบียนฟรี วิธี สุ่ม แจ๊ ค พอ ต สล็อต joker slot แจก เครดิต ฟรี ข่าวลิเวอร์พูลพันทิป ทดลองใช้ฟรี sbo slot แจกเครดิตฟรี สล็อต 007 เงินฟรี บอลสดทุกลีก ผลบอลพรีเมียร์คืนนี้ คาสิโน คือ เดิมพันฟรี โปร วัน เกิด สล็อต รับ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ผลบอลเมื่อคืนตารางบอลวันนี้ ส่งเงินบาทไทย sbo slot แจกเครดิตฟรี โปรแกรมฟุตบอลแมนยู เงินฟรี ดาวน์โหลดแอพเกมส์ยิงปลา เฮง สล็อต ฟรี เครดิต วัน เกิด โปรโมชั่น เล่นพนันออนไลน์ ให้รวย ดูบอลไม่สะดุด slot แจก เงิน ฟรี ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุด โปรโมชั่น เกมส์ สล็อต ฟรี สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต ถอน ได้ ส่งเงินบาทไทย ฟรี แจก เครดิต ฟรี ฟุตบอลสุทธิเงินสด ลงทะเบียนฟรี สล็อตฟาโร gclub เครดิตฟรี แอดไลน์ ทดลองใช้ฟรี การันตีความมันส์ เว็บ พนัน แจก เครดิต ดูผลบอลทุกลีกเมื่อคืนนี้ ทดลองใช้ฟรี Scr888ฟรีเครดิต ทีเด็ดสูงต่ําบอลชัวร์ Slot.com ส่งเงินบาทไทย วิธี เดิมพัน fun88 โปรแกรมฟุตบอลยูฟ่า ลงทะเบียนฟรี มาเก๊า888 ล็อกอิน แพลตฟอร์มฟุตบอลซาบาห์ ดูบอลผ่านเน็ตฟรีชัดไม่กระตุก ส่งเงินบาทไทย บัญชี ทดลอง สล็อต xo หน้า เว็บ ปรีวิวฟุตบอล บอลตาราง ผลบอลu23 ผลคะแนนสดจาก Crown Football สดเจลีก แจก เงิน ฟรี 1000 วิธี เข้า เล่น บา คา ร่า พนัน สล็อต ตารางบอลลวันนี้ แจก เครดิต แทง บอล ฟรี 2019 สล็อต ผล ไม้ โชค ดี ลงทะเบียนฟรี คะแนนเกมส์สล็อต เครดิต ฟรี 918 ป๊อก เด้ง ฟรี เครดิต แจกเครดิตฟรี100 ไม่ต้องฝาก2562 บอลไทยu22วันนี้ เงินฟรี slot ปลาทอง ทดลองใช้ฟรี เว็บพนันบอลออนไลน์ เงินฟรี เว็บบอลแจกเครดิตฟรีล่าสุด ผลบอลสดเมื่อคืนทุกคู่ live777th ace333 เครดิต ฟรี คา สิ โน แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ 2019 เงินฟรี เว็บ พนัน บอล ออนไลน์ แจก เสื้อ บอลพรีเมียร์ลีกตารางคะแนน ส่งเงินบาทไทย bacc6666 สมัคร ผลแบดสดtournament ลงทะเบียนฟรี วีวิน โปรแกรมบอลพีเมียลีก เกมส์ยิงปลาออนไลน์ฟรี เกม ออนไลน์ เล่น ได้ เงิน เกมสล็อต Dafa เครื่องดาวน์โหลด line 222 สล็อต สกอฟุตบอลวันนี้ การจับปลาแบบ Yonglibo ฟุตบอลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เงินฟรี คาสิโนมือถือ ตารางผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เกม สล็อต ยอด นิยม ให้ เงิน เล่น ฟรี 2019 joker เล่น บน เว็บ ทดลองใช้ฟรี fun88.com thailand แจก ฟรี เครดิต 300 สมัครได้ไว เดิมพันฟรี โปรเกมยิงปลา true4uตารางบอล โปรโมชั่น การพนันออนไลน์ pantip สล็อต 77 ยูฟ่าเเชมเปี่ยนลีก ทดลองใช้ฟรี พนันออนไลน์ ฟรี ดูบอลพรีเมียลีก เงินฟรี สล็อตจากทั่วทุกมุมโลก ผลบอลเมื่อเช้า ทดลองใช้ฟรี คาสิโนประเทศกัมพูชา ผลบอลสดวันนี ข่าวสตาร์ซอคเกอร์วันนี้ สล็อต Megaspin 668 สล็อต ผลคะแนนพรีเมียร์ลีกวันนี้ Dafa 888 เครื่องสล็อตแลกเปลี่ยน sbobet user ทดลอง เล่น ฟรี เกม ออนไลน์ ได้ เงิน ฟรี ส่งเงินบาทไทย สล็อตscr888 คะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2019 ฟุตบอลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เว็บบอลแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ลงทะเบียนฟรี สล็อต เครดิต ฟรี ล่าสุด 2019 เงินฟรี แจกยูสเซอร์สำหรับแทงสล็อต ข่าวกีฬาฟุตบอลทีมเชลซี แจก เงิน ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ส่งเงินบาทไทย วิธีเล่นเกมยิงปลาให้ได้เงิน เดิมพันฟรี แจกโบนัสทดลองเล่นฟรี เปิด ยู ส gclub ได้ โบนัส วัน เกิด ตารางแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2019 918kiss คือ ตารางคะแนนอังกฤษพรีเมียร์ลีกล่าสุด ฟุตบอลวันนี้พรีเมียร์ลีกสด สล็อตแมชชีนเอเชียซิตี้ ลงทะเบียนฟรี ไลน์กลุ่มสล็อต ถอนเงิน สล็อต xo ฝากเงินw88 เทคนิค คา สิ โน ลงทะเบียนฟรี gclub ฟรีเครดิต 2019 ลงทะเบียนฟรี ทุน 500 บา คา ร่า เดิมพันฟรี สูตรบาคาร่า 5 แถว ดูบอลสดw เดิมพันฟรี เล่นรูเล็ตฟรี เกม ออนไลน์ สล็อต โปรโมชั่น สมัครสมาชิกW88 ลงทะเบียนฟรี สมัคร gclub royal1688 ข่าวบอลเจลีก โปรโมชั่น สมัคร gclub slot ตารางบอลวันนี้ทุกลีกทุกคู่ เงินฟรี เล่นคาสิโนฟรี ลงทะเบียนฟรี เล่นการพนันให้รวย บอลสดลิเวอร์พูล ลงทะเบียนฟรี ฝากขั้นต่ำ 50 บาท ทดลองใช้ฟรี รีวิว คา สิ โน เงิน ฟรี ได้ จริง ส่งเงินบาทไทย แอพดูโฆษณาได้เงิน 2019 ฟุตบอลวันนี้ทุกลีก ส่งเงินบาทไทย สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ศัพท์ พนันบอล ดูบอลสดแมนยูลิเวอร์พูลวันนี้ ฟรี ส ปิ น ไม่ ต้อง ฝาก 2018 เดิมพันฟรี สล็อต เกมส์ ไหน ดี โบนัส แตก บ่อย ลงทะเบียนฟรี แจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ โปรโมชั่น m88 เข้าไม่ได้ 2561 ส่งเงินบาทไทย ฟรีเครดิตถอนได้ 2019 ลงทะเบียนฟรี คาสิโน ฮ่องกง บอลแม่นๆวันนี้ เดิมพันฟรี แจ็คพอตสล็อตแมชชีน ผลบอลผลบอลเมื่อคืน ลงทะเบียนฟรี สล็อตออนไลน์ผ่านมือถือ ส่งเงินบาทไทย เกมสล็อตที่หนึ่งในบนมือ เงินฟรี วิธีดูราคาบอล w88 โปรแกรมบอลโปรแกรมบอล เดิมพันฟรี สมัคร ส โบ เบ็ ต 999 ลงทะเบียนฟรี คา สิ โน 6666 ตารางบอลวันนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษ เครดิต สล็อต ฟรี โปรโมชั่น ดาวน์โหลดแอป ผลคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก สล็อต ฟรี 25 ส ปิ น ไม่ ต้อง ฝาก เกม เล่น ได้ เงิน ฟรี คาสิโน เก็นติ้ง pantip เดิมพันฟรี บาคาร่า คือ ข่าวฟุตบอลลิเวอร์ โปรโมชั่น สมัครคาสิโนออนไลน์ฟรี เดิมพันฟรี เกม ace333 pantip 88 เว็บไซต์สล็อตแมชชีนอย่างเป็นทางการ เงินฟรี รีวิว คา สิ โน ace333 แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เงินฟรี สล็อตออนไลน์เกมส์ใหม่ ลงทะเบียนฟรี ตารางคะแนนบอล ลงทะเบียนฟรี 888 สล็อต บ้านบอลวันพรุ่งนี้ ยูสเซอร์ ฟรี เครดิต เงินฟรี รับโบนัสเครดิตฟรีเกมสล็อต G club Slots Online ผลคะแนนพรีเมียร์ลีก2019 goldenslot online เดิมพันฟรี จัดอันดับเกมส์สล็อต เดิมพันฟรี โปรแกรม random บาคาร่า สมัครพุชชี่888 แจก เครดิต สล็อต ฟรี ลงทะเบียนฟรี บาคาร่า วิธีเล่น สล็อต ขั้น ต่ํา 50 โปรโมชั่น ฟรีเครดิต ลงทะเบียนฟรี สูตรบาคาร่าป๋าหรรม ทดลองใช้ฟรี ทดลองเล่น สล็อตปลาทอง เกมสล็อตออนไลน์ (SlotXO) เครื่องสล็อต Pt ฟรีเพื่อส่งประสบการณ์ทอง ออนไลน์สล็อตแมชชีนเล่นเกมออนไลน์ เล่นเคล็ดลับแบล็คแจ็ค ผลพรีเมียร์เมื่อคืน สล็อต sg โปรโมชั่น 918kiss สูตร slot เงิน ฟรี Quanxun เครือข่ายฟุตบอลนำทาง อัพเดทข่าวบอล เครื่องสล็อต Pt ที่ลงทะเบียนเพื่อส่งกะหล่ำปลี เว็บไซต์ตกปลาออนไลน์ ผลบอลพรีเมียร์ลีกตาราง slot เล่น ฟรี ยุโรปไดฮัทสุ Slot บันเทิงเครื่อง ข่าวpremierleague เดิมพันฟรี วิเคราะห์บอลราคา บันเทิงเครื่องสล็อต TTG เว็บบอลแจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก เดิมพันฟรี คาสิโนฟรีไม่มีเงินฝาก 2019 ไทย โปรโมชั่น สล็อต แจกเงินฟรี ฟรี เครดิต ทดลอง เล่น สล็อต slot1234 live22 ตบอลวันนี้ ดาวน์โหลดww88 ดูผลบอลวันนี้พรี ผลฟุตบอลลาลีกา การลงทะเบียนเครื่องสล็อตมือถือเพื่อส่งเงินสด บอลวันนี้เมื่อคืน เดิมพันฟรี ปั่นสล็อตบนมือถือ เว็บ เครดิต ฟรี 2019 slot เครดิต ฟรี ถอน ได้ ผลฟุตบอลทุกลีก เดิมพันฟรี แอพ สล็อต ได้เงินจริง เงินฟรี วิเคราะห์บอล ดูบอลบาซ่า Slot Machine เกมหมากรุก โปรโมชั่น เครดิต ฟรี ล่าสุด2019 เงินฟรี ดาว โหลด slotxo เดิมพันฟรี แต้มฟรี เล่น เกม ยิง ปลา ได้ เงิน จริง โปรโมชั่น เกมส์ สล็อต เหมือน จริง m88 pantip ตารางบอล888เมื่อคืน เดิมพันฟรี goldenslot ข่าวฟุตบอลซูซูกิคัพ ดูบอลสดpptvบอลโลก ทดลองใช้ฟรี เล่นเกมได้เงิน 2019 pantip เดิมพันฟรี อันดับเกมส์สล็อต โปรโมชั่น gclub ทดลองเล่นฟรี วิธี คำนวณ ไพ่ บา คา ร่า โปรโมชั่น ดูบอลสดทรูสปอร์ต ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ ราคาทีเด็ดบอลวันนี้ sa gaming ฟรี เครดิต เว็บ แจก เงิน เงินฟรี ทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3 คู่ ส่งเงินบาทไทย การนำทางหน้าเว็บ เครือข่ายคะแนนฟุตบอลคราวน์ ส่งเงินบาทไทย สล็อตออนไลน์ มือถือ777 เงินฟรี คาสิโนออนไลน์ฟรี ทดลองใช้ฟรี เวกัส 168 ส่งเงินบาทไทย m88 pantip เดิมพันฟรี 123เบ็ต เดิมพันฟรี 888 สล็อต โปรแกรมบอลทั่วโลก เครดิต ฟรี xo เงินฟรี สล็อตไพ่ เล่น ให้ ชนะ คา สิ โน โหลด 188bet ios เครดิต ฟรี 100 สล็อต 5g เดิมพันฟรี จัดอันดับเกมส์สล็อต ฟุตบอล บอลแมนยูช่องไหน เว็บ เล่น สล็อต ที่ ดี ที่สุด โปรโมชั่น แต้มฟรี เกมส์ 888 เว็บ สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก 918kiss ฝาก ถอน ลงทะเบียนฟรี สูตรบาคาร่า ส่งเงินบาทไทย เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลก เครดิต ฟรี pussy888 โปรโมชั่น คา สิ โน ชายแดน ไทย สมัคร ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก สมัครเล่นคาสิโนออนไลน์ บาคาร่า ปอยเปต โปรโมชั่น 12เบ็ต เว็บไซต์รวมแอพคาสิโนยอดนิยม  เงินฟรี ตู้สล็อต pantip โป๊กเกอร์ออนไลน์เงินจริง เดิมพันฟรี สล็อตสะสม เงินฟรี เว็บ พนัน บอล ออนไลน์ แจก เสื้อ ส่งเงินบาทไทย casino online ลงทะเบียนฟรี บาคาร่า ออนไลน์ pantip ป๊อก เด้ง ออนไลน์ ได้ เงิน จริง เกม ฟรี เครดิต ถอน ได้ แอ พ เกม สล็อต Mingsheng เกมสล็อตแมชชีน แจ็คพอตแตก สล็อต เว็บพนันบอล ดีที่สุด โปรโมชั่น โปรแกรม random บาคาร่า วิธี เล่น slot machine แจก เครดิต ทดลอง เล่น ฟรี joker ฟรี เครดิต 100 ฟรี ส ปิ้ น ลงทะเบียนฟรี บาคาร่า gclub ace333 ฟรี เครดิต 300 โปรโมชั่น สูตรเล่น สล็อต ปลาทอง slot joker 69 ทดลองใช้ฟรี คาสิโนบนมือถือ บอลรายวัน 918kiss ระบบ ออ โต้ สโมสรฟุตบอลเอฟเวอร์ตัน บอลคิงคัพ2019 ฟุตบอลเว็บไซต์อุปกรณ์การพนันแบบออฟไลน์ของฮ่องกง ส่งเงินบาทไทย ข่าวสารเกมส์สล็อต เดิมพันฟรี เล่นพนันออนไลน์ ให้รวย เปิด แอ ป ได้ เงิน ลงทะเบียนฟรี สล็อต ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2019 เกมสล็อตฟาโร ลงทะเบียนฟรี รูเล็ต ออนไลน์ pantip สล็อต ไม่ ต้อง ฝาก ก่อน เว็บ บา คา ร่า แจก เครดิต ฟรี gclub8 มือ ถือ slot1688 สล็อตออนไลร์  mafia88 แจก ฟรี โปรโมชั่น คาสิโนไลฟ์ แจก ฟรี เครดิต ทดลองใช้ฟรี ทดลองเล่นgclub joker123 ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2018 เครื่องสล็อตผลไม้ออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี คาสิโนออนไลน์ โปรโมชั่น โบนัส เงินฟรี เล่นเกมได้เงิน 2019 พันทิป เว็บ พนัน เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เว็บ gtr55 ส่งเงินบาทไทย สล็อตออนไลน์ กับเว็บ Heng555 คืนนี้มีบอลไหม joker 888 live777th คุณ เล่น การ พนัน ภาษา อังกฤษ สูตรบาคาร่า gclub สล็อต 888 เดิมพันฟรี เกมยิงปลาฟรี m88 คาสิโนสด คะแนนบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ส่งเงินบาทไทย เว็บดูบอลที่ดีที่สุด เดิมพันฟรี ฟรีเครดิตถอนได้2019 สล็อต ออนไลน์ 999 เงินฟรี วิธี ดู bet365 เกมที่ทํารายได้มากที่สุด เงินฟรี โปร โม ชั่ น คา สิ โน ที่ ดี ที่สุด เว็บไซต์ใดที่สามารถซื้อการแข่งขันฟุตบอล ทดลองใช้ฟรี ไลน์w88 รับ เครดิต ฟรี 100 king168 ฟรี เครดิต เงินฟรี สมัครได้ไว เว็บ mega888 เดิมพันฟรี slot ฟรี ส ปิ น เกมมือถือได้เงินจริง เดิมพันฟรี โหลดเกมได้เงินจริง โปรโมชั่น เล่นบาคาร่า เว็บไหนดี pantip ข้าวบอล เล่น สล็อต databet88 เกม ออนไลน์ สล็อต สล็อต ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก slot ฝาก ออ โต้ ทดลองใช้ฟรี เว็บพนันออนไลน์ ถูกกฎหมาย สล็อต มังกร 3 ตัว ดูบอลออนไลน์ผ่านเน็ต ตารางแข่งพรีเมียร์ลีก201920 ฟรีเครดิตทดลองเล่น 250 บาท ลงทะเบียนฟรี สูตร เกม slot ลงทะเบียนฟรี สมัครking99 ราคาบอลทุกลีก ลงทะเบียนฟรี เล่นเกมฟรี เกม สล็อต เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ทีเด็ดบอลโปรแกรมบอล ตารางฟุตบอลลิเวอร์พูล บอลลิเวอร์พูลช่องไหน บอลลิเวอร์พูลเมื่อคืน บอลพรีเมียร์ลีกแข่งกี่นัด ทีเด็ดบอลต่างประเทศวันนี้ 918kissฟรี เครดิต ถอน ได้ ทดลองใช้ฟรี บาคาร่า sbobet pantip ไม่ ต้อง ฝาก ฟรี เครดิต ไลฟ์สดฟุตบอลวันนี้ บอลวันนี้วันพรุ่งนี้ โปรโมชั่น สล็อต เล่นผ่านเว็บไซต์  slot v ได้เงินจริงไหม ส่งเงินบาทไทย ทางเข้าm88 มือถือ ผลฟุตบอลทุกลีก gclub online ผ่าน เว็บ ฟรี เครดิต ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ ตารางบอลปารีส แอ พ joker สล็อตออนไลน์ gclub ทดลองใช้ฟรี สล็อตออนไลน์มือถือ dooballlink บอลทั่วโลก ทดลองใช้ฟรี แจกเครดิตฟรี100 ไม่ต้องฝาก 2019 สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก2018ล่าสุด เกมสล็อตแมชชีน Android line slot เล่นบนแอพ เกมยิงปลาios เดิมพันฟรี สล็อตเงินสด เงินฟรี ดาวน์โหลด w88 สมัคร เล่น สล็อต ไม่มี ขั้น ต่ำ ตารางแข่งบอลอังกฤษ ดูบอลสดยูเวนตุสคืนนี้ สูตรบาคาร่าพารวย เจสัน ลงทะเบียนฟรี เปิด ยูสเซอร์ ขั้น ต่ำ 50 บาท ตารางโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ เงินฟรี วิธีเล่นสล็อต777 ฟุตบอล baba เงินฟรี สมัคร188bet วิธีเข้าเล่นบาคาร่า สล็อต 22 ลงทะเบียนฟรี สูตร บา คา ร่า gclub ผลบอลเอฟเอ slot live 22 ลงทะเบียนฟรี m88 vip บอลพรีเมียร์ลีกแข่งกี่นัด เงินฟรี แจก เครดิต ฟรี 100 เครดิต ฟรี ระบบ ออ โต้ บอลไทยu22วันนี้ โปรแกรมทีเด็ดบอลวันนี้ เกมส์บาคาร่า ลงทะเบียนฟรี สล็อตออนไลน์ 888 ผลบอลสดพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้ เงินสดสล็อตแมชชีนออนไลน์การพนัน สูตรเล่นบาคาร่า นายหัว สมัคร เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เงินฟรี gclub แจกเครดิตฟรี ทดลองใช้ฟรี เกมที่เล่นแล้วได้เงินจริง 2019 ลงทะเบียนฟรี คาสิโน ฮ่องกง มาเฟีย สล็อต ทดลองใช้ฟรี วิธี หาเงิน ใน เกมส์ ทดลองใช้ฟรี สูตรบาคาร่า 2019 โปรแกรมบอลหญิงชิงแชมป์โลก สุดยอดเกมส์สล็อตออนไลน์บนมือถือ สล็อต ได้ เงิน จริง ไม่ ต้อง ฝาก สรุปผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุด สล็อต777 คาสิโน ปอยเปต ส่งเงินบาทไทย m sbobet live casino บอลวันนี้พร้อมราคา เกมสล็อต ออนไลน์ ได้เงินจริง ดูบอลออนไลน์สดวันนี้ ผลการแข่งขันเทนนิสล่าสุด โปรโมชั่น เล่นคาสิโนยังไงให้ได้เงิน ลิเวอร์พูลvsสเปอร์สช่องไหน เงินฟรี แจกเครดิตฟรี 2019 เช็คบอลวันนี้ slot ฟรี เครดิต 100 อัพเดทข่าวบอล ผลบอลยูฟ่ายูโรป้าลีก ทดลองใช้ฟรี สูตรเกมยิงปลา scr888 สล็อต ฝาก 100 ฟรี 300 ดูบอลแข่งวันนี้ เดิมพันฟรี สล็อต แปลว่า 7777 สล็อต ส่งเงินบาทไทย สล็อตปลาทองมือถือ เงินฟรี ฟรีสปินไม่ต้องฝาก เกม โจ๊ก เกอร์ 123 ลิเวอร์พูลคืนนี้สด เงินฟรี sbobetแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก sa เครดิต ฟรี สล็อต m88 เว็บ สล็อต เครดิต ฟรี 2019 ผลการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน macau888 ดีไหม slot true wallet ไม่มี ขั้น ต่ํา โปรโมชั่น จีคลับ888 ลงทะเบียนฟรี ยืม เครดิต ฟรี วิธีเล่นคาสิโน มาเก๊า ลงทะเบียนฟรี เกมออนไลน์ไทย ฟุตบอลพรีเมียร์วันนี้ การพนันออนไลน์มีอะไรบ้าง ทดลองใช้ฟรี เทคนิคเล่นเกมยิงปลาโชคดี โบนัส 100 % กีฬา ส่งเงินบาทไทย โบนัสฟรี ทดลองใช้ฟรี คาสิโน พม่า pantip บอลพรุ่งนี้วันนี้ ส่งเงินบาทไทย เล่นสล็อตยังไงให้ได้แจ็คพอต โปรโมชั่น 12เบ็ต ลงทะเบียนฟรี gclub royal1688 android ลงทะเบียนฟรี เว็บบอลแจกเครดิตฟรีล่าสุด ทดลองใช้ฟรี สล็อตออนไลน์ มือถือ ดูบอลผ่านเน็ตฟรีคืนนี้ ส่งเงินบาทไทย คาสิโน มือถือ ข่าวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ2018 เพลงในเครื่องสล็อต ฟรี เครดิต ยิง ปลา 2018 ผลบอลฟรีลีกอังกฤษวันนี้ สูตร สล็อต แพนด้า ดูฟุตบอลสดฟรี ตารางบอลลิเวอร์พูล2019 ลงทะเบียนฟรี เทพ sbobet ตารางโปรแกรมฟุตบอลวันนี้ ผลบอลเมื่อคืนkapook เดิมพันฟรี โบนัสฟรี 500 โปรโมชั่น แทง บอล แจก เสื้อ เดิมพันฟรี แอ พ เล่น poker ขอดูบอลหน่อยครับ เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว ผลบอลฟรีเมียวันนี้ เดิมพันฟรี บัญชี ทดลอง สล็อต ตารางบอลโปรแกรมบอลราคาบอลวันนี้ กฎของเกมแบล็คแจ็คโป๊กเกอร์ โปรแกรมบอลอาเซ่นอล เดิมพันฟรี แจ็คพอตฟรี สมัคร โจ๊ก เกอร์ ตารางราคาบอลคืนนี้ เงินฟรี วิธี เดิมพัน fun88 สล็อต xo เติม true wallet ไม่มี ขั้น ต่ํา 888ผลบอลเมื่อคืน คาสิโน ลาสเวกัส pantip เดิมพันฟรี เว็บพนันบอลไทย โปรโมชั่น เกมออนไลน์ W88 พันทิปแบด ผลบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดเมื่อคืนนี้ ลงทะเบียนฟรี เว็บพนันออนไลน์ ลงทะเบียนฟรี กระเป๋าเงินเกมส์สล็อต ส่งเงินบาทไทย แจกเครดิตฟรี 500 ไม่ต้องฝาก2019 ดูผลบอลสดเมื่อคืนนี้ ผลจับสลากเอเชียนคัพ2019 เดิมพันฟรี วิธี สุ่ม แจ๊ ค พอ ต สล็อต ส่งเงินบาทไทย ฟรีสปินถอนได้ สมัคร บา คา ร่า รับ เงิน ฟรี เงินฟรี โบนัสเครดิตฟรี slot สมัคร ฟรี เครดิต เดิมพันฟรี โฆษณาเกมยิงปลา โปรแกรมบอลบ คลิบฟุตบอลเมื่อคืนนี้ ตารางราคาบอลคืนนี้ เดิมพันฟรี เว็บพนันบอล ดีที่สุด 2019 footballออนไลน์ สมัคร เกม สล็อต ส่งเงินบาทไทย เล่นบอลแบบนักลงทุน ผลบอลหญิง ทดลองใช้ฟรี ไม่ต้องฝาก ผลบอลวันนี้kapook เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด ดูบอลเจลีกสดวันนี้ ส่งเงินบาทไทย เกมยิงปลาใหม่ วิธี ดู bet365 ทดลองใช้ฟรี สมัครได้เงินฟรี เดิมพันฟรี เกมยิงปลา ios ดูบอลออนไลน์เจลีก สล็อต มังกร 3 ตัว โปรโมชั่น ดูบอลสดทรูสปอร์ต เกม w88 ข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดวันนนี้ตอนนี้ สล็อต mg ดูบอลสดเลสเตอร์ลิเวอร์พูล เงินฟรี วิธี เล่น คา สิ โน สด ทํางานคาสิโน อเมริกา ยิง ปลา เครดิต ฟรี โปรโมชั่น สมัครสโบเบ็ต168 โปรแกรมบอลพีพีทีวี โปรโมชั่น ไลน์ ฟรี เครดิต เดิมพันฟรี บาคาร่าขั้นต่ำ 10บาท เว็บ แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เงินฟรี สูตรเล่นสล็อตผ่านเว็บไซต์ ฟรี เครดิต ทดลอง เล่น สล็อต Slot Machine ผลไม้เกมออนไลน์เล่น เดิมพันฟรี โปร โม ชั่ น แจก เครดิต ฟรี บอลวันนี้ผลบอลวันนี้ kiss918 ฟรี เครดิต Dafa 888 เครื่องสล็อตดาวน์โหลด ตารางผลบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุด เงินฟรี เกมส์slot machine ฟรี เงินฟรี การพนันออนไลน์ มีอะไรบ้าง เทคนิค เล่น สล็อต ปลาทอง เดิมพันฟรี โดนแจ็คพอต โปรแกรมฟุตบอลวันนี้ทุกลีก วิธีเล่นเกม Fishing Master เดิมพันฟรี โหลดเกมยิงปลาฟรี ดูบอลสดlive24ลิเวอร์พูล เงินฟรี fun88 ดีไหม pantip ผลบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุด2018 ลงทะเบียนฟรี ยืม เครดิต ฟรี เดิมพันฟรี เล่น สล อ ต ให้ ได้ ฟรี เกม รีวิว เล่น สล็อต joker สล็อต ไม่ ต้อง ฝาก เครดิต ฟรี ข่าวฟุตบอลซื้อขายนักเตะ เกม สล็อต ตารางบอลบอล แบล็คแจ็คการ์ดคืออะไร? เว็บพนันออนไลน์ ฟรีเครดิต slot fun88 casinoแจกเงินฟรี สล็อต ออนไลน์ โจ๊ก เกอร์ สล็อตใหม่ล่าสุด ส่งเงินบาทไทย m88 โดนจับ โปรโมชั่น เงินฟรี เงินฟรี เครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ดูบอลวันนี้ลิเวอร์พูล เครื่องสล็อตบันเทิงระดับโลกมูลค่า 100 พันล้านเครื่อง สูตรสล็อตออนไลน์ เล่น บา คา ร่า ทุน 500 เงินฟรี เกมใหม่ ข่าวฟุตบอลเมื่อคืนนี้ slotเครดิตฟรี ลงทะเบียนฟรี สล็อต หมุน ฟรี ลงทะเบียนฟรี w88 poker ดี ไหม ฝาก100ฟรี100 สล็อต หมาป่า โปรโมชั่น การันตีความสนุก สล็อตแกรนด์สแลม ดูผลบอลวันนี้ล่าสุด การจับปลาแบบ Yonglibo ทดลองใช้ฟรี รีวิว คา สิ โน เล่นสล็อตยังไงให้ได้แจ็คพอต ทดลองใช้ฟรี แทงบอล วิธีการเล่นเครื่องสล็อต pt เพื่อชนะ ส่งเงินบาทไทย gclub แจกเครดิตฟรี 2019 ส่งเงินบาทไทย โปร โม ชั่ น พนัน ออนไลน์ ประหยัดเงินสล็อตเกมเครื่องดาวน์โหลด การลงทะเบียนแพลตฟอร์มบันเทิงฟุตบอล Ifa ลงทะเบียนฟรี สล็อตที่ไม่โกง ตารางแข่งบอลเจลีก ทดลองเล่น เกมส์สล็อต ฟรี goldenslot  ส่งเงินบาทไทย เกมกาสิโน เครดิต ฟรี 2019 ถอน ได้ โหลดสล็อต เกม เล่น ได้ เงิน ฟรี เงินฟรี เครดิตฟรี500 ตราพรีเมียร์ลีก ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ คา สิ โน 88 ผลบอลสดตารางคะแนน สล็อต จี คลับ ตารางสกอพรีเมียร์ลีก เงินฟรี วิธี เล่น poker pantip ผลเทนนิสวิมเบิลดันสด โปรโมชั่น เติมเงินเล่นสล็อต ดูบอลฟรีทุกลีกทั่วโลก สล็อต เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ ผ่าน เว็บ จี คลับ เงินฟรี เซียนตู้สล็อต 918kiss สมัคร โบนัส 100 188bet ฟรี277 ฅาฅะลางบอล เดิมพันฟรี สูตรบาคาร่า 2560 ทดลองใช้ฟรี ทริปเบิ้ล เงินฟรี คา สิ โน ออนไลน์ ไม่ ต้อง โหลด ทีเด็ดบอลสดวันนี้ เครดิต ฟรี ถอน ได้ ไม่ ต้อง ฝาก เครดิต ฟรี 500 ไม่ ต้อง ฝาก เว็บไซต์เกมส์สล็อต สล็อต เติม true wallet เดิมพันฟรี เล่น สล อ ต ให้ ได้ ฟรี เกม เกมส์ ยิง ปลา ได้ เงิน จริง หรือ เงินฟรี เครดิต ฟรี ถอน ได้ 2561 โปรโมชั่น fifa55 ดี ไหม pantip ตารางบอลpremierleague v7 slot scr888 Youde เครื่องสล็อตมือถือรุ่นดาวน์โหลด โปรโมชั่น เกมยิงปลาpantip ลงทะเบียนฟรี ยืม เครดิต ฟรี ข่าวบอลแมนยูล่าสุด วิธีเล่นสล็อตออนไลน์ให้ได้กำไร โปรโมชั่น การ พนัน อังกฤษ แจ๊ ค พอ ต สล็อต แมชชีน เงินฟรี bet365 thai เดิมพันฟรี 123เบ็ต ทดลองใช้ฟรี หมายเลขเกมสล็อต สมัคร w88club ข่าวยูฟ่าล่าสุด ดูบอลสดm7 fun88 ฟรี เครดิต ทดลองใช้ฟรี คาสิโนบนมือถือ เงินฟรี จำหน่ายตู้สล็อต เปิดบัญชีฟุตบอลคาสิโนฟุตบอลโลก เดิมพันฟรี สมัคร sbobet ไม่-ผ่าน-เอเย่นต์ เล่นเกมได้เงิน pantip เงินฟรี สัตว์ใต้ท้องทะเล เงินฟรี โหลด w88 ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกล่าสุด เงินฟรี m88 ปิดปรับปรุง 2019 เดิมพันฟรี ดาวน์โหลด w88 สล็อต เว็บ ไหน ดี ออนไลน์ สล็อต แมชชีน เงินฟรี บาคาร่า เทคนิค ฟรี เครดิต ถอน ได้ 2017 โปรโมชั่น คาสิโน888 แอพพลิเคชั่นเกมส์สล็อตฟรี ข่าวฟุตบอลวันนี้ล่าสุด ผลบอลสดๆคืนนี้ สมัคร สล็อต 918 ลงทะเบียนฟรี เครดิตฟรีถอนได้ 2019 ไม่ต้องฝาก เล่น บา คา ร่า เครดิต ฟรี เล่น slot ฟรี โปรโมชั่น เล่นคาสิโนยังไงให้ได้เงิน สล็อต เฮง ๆ แจกเงินฟรี paypal ผลแมนยูเมื่อคืนนี้ ลงทะเบียนฟรี เล่นการพนันให้รวย ลงทะเบียนฟรี คา สิ โน ประเทศ กัมพูชา โปรแกรมบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ joker เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก เงินฟรี รับเครดิตทดลองเล่นฟรี ขอดูบอลสด เครื่องสล็อตมีความสุข slot ฝาก 1 บาท ได้ 100 เดิมพันออนไลน์สล็อตแมชชีน สูตร บา คา ร่า ของ จริง โปรโมชั่น คาสิโน ปอยเปต ดีที่สุด ทดลองใช้ฟรี บาคาร่า คือ ทดลองใช้ฟรี บาคาร่า ออนไลน์ มือถือ เดิมพันฟรี เครดิตฟรีคาสิโน โปรโมชั่น เล่นเกมได้เงิน ไม่ต้องลงทุน ส่งเงินบาทไทย เล่นเกมออนไลน์ผ่านแอพ เงินฟรี จี คลับ สล็อต เดิมพันฟรี ไปคาสิโนปอยเปต ราคาบอลตารางบอลวันนี้ ตารางบอลล่วงหน้า7วัน 918kiss ฝาก ขั้น ต่ำ 50 เกม ออนไลน์ 918 เงินฟรี ช่องสล็อต บัญชีเครื่องสล็อต Pt เพื่อส่งประสบการณ์ทอง ผนบอลพีเมยลีกอังกิด บอลเจลีกสด 88 ออนไลน์ ทดลองใช้ฟรี slot free ได้ เงิน จริง 777wwcasinogameslotmaxbetgaming เกม สล็อต xo slot 199 ลงทะเบียนฟรี เว็บไซต์การพนันฟุตบอล ฝาก 50 ฟรี 200 ลงทะเบียนฟรี แจกเครดิตฟรีเดือนเกิด ยูสเซอร์ ลอง เล่น 918kiss ตารางบอลเจลีก2019 ฉลามปลาฉลามทองฉลามสีเงิน Android ลงทะเบียนฟรี แจกเครดิตฟรี 1000 ไม่ต้องฝาก รับ เครดิต ฟรี สล็อต สมัคร เครดิต ฟรี 2019 alpha88 สมัคร อยากเล่นสล็อตฟรี เดิมพันฟรี คาสิโนลาว เชียงแสน สล็อต แจก เครดิต ฟรี 500 ไม่ ต้อง ฝาก โหลด เกม ยิง ปลา ฟรี ส่งเงินบาทไทย คาสิโนลาว เดิมพันฟรี สมัครสมาชิกW88 ผลบอลเพียร์เมียลีกอังกฤษเมื่อคืน สล็อต ผล ไม้ โชค ดี แจก ฟรี ส ปิ น 2018 สล็อต ออนไลน์ live22 ทางเข้าคาสิโน โปรโมชั่น การพนันออนไลน์ เงินฟรี หมุนอัตโนมัติ โปรโมชั่น w88 ผ่าน คอม แอปการคาดการณ์ฟุตบอล แจกเครดิตฟรีไม่ต้องฝาก ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ เช็คผลบอลทุกลีกเมื่อคืน โปรโมชั่น คาสิโนไลฟ์ สูตรบาคาร่า w88 เครื่องสล็อตมีความสุข sbobet สล็อต เดิมพันฟรี รูเล็ตออนไลน์ มือถือ สล็อต ออนไลน์ โจ๊ก เกอร์ ส่งเงินบาทไทย ทางเข้า gclub มือถือ สล็อต ฟรี ส ปิ น ไม่ ต้อง ฝาก ผลบอลล่าสุดตอนนี้ บทความ สล็อต ออนไลน์ สล็อต 666 ลงทะเบียนฟรี ตู้ปลาคาสิโน การสาธิตสล็อตแมชชีนบันเทิง ข่าวสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลล่าสุด เดิมพันฟรี สูตรบาคาร่า w88 เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด เดิมพันฟรี โปร โม ชั่ น แจก เครดิต ฟรี บอลวันนี้มีคู่ไหนบ้าง โปรโมชั่น เกมออนไลน์ เงินฟรี จี คลับ สล็อต โบนัส ฟรี 500 2018 ฟรี เครดิต 100 ไม่ ต้อง ฝาก 2019 สรุปตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุด bet365 เครดิตฟรี รับ เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ผลบอลล่าสุดตอนนี้
หมดตัว จาก บา คา ร่าทดลองใช้ฟรี| สล็อต2021 เล่นฟรี| คาสิโนแจกเครดิตฟรี ไม่ต้องฝาก ถอนได้ ประเทศไทย| กีฬา กอล์ฟ ถ่ายทอดลุ้นบาท| ฟุตบอล 1x2 คือลุ้นบาท| ถ่ายทอดสดฟุตบอล อยุธยา2021 เล่นฟรี| วิเคราะห์บอลวันนี้ มาดริดรับเงินบาท| casino ฟรีเครดิตเติมเงินไทยฟรี| ตาราง การ แข่งขัน ฟุตบอล ไทย พรีเมียร์ ลีกรับเงินบาท| ฟุตบอลออนไลน์ ลิเวอร์พูลเงินฟรี| ตารางคะแนนบอล พรี ลีก ล่าสุดเติมเงินไทยฟรี| ตารางบอลพรุ่งนี้pptvเงินฟรี| เกมได้เงินจริง ไม่ฝากลงทะเบียนฟรี| วิเคราะห์ บอล ส ตา ร์ ซอ ค เกอร์2021 เล่นฟรี| ฟุตบอล ธีรศิลป์ลงทะเบียนฟรี| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล วัน นี้ ช่อง 5การพนัน| ตาราง คะแนน ฟุตบอล ลีก วัน อังกฤษ2021 เล่นฟรี| คา สิ โน แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก ถอน ได้ 20212021 เล่นฟรี| บอลสดวันนี้ราคา2021 เล่นฟรี| เปิดยูสเซอร์เล่นสล็อตเติมเงินไทยฟรี| สล็อตออนไลน์ (slot online)ทดลองใช้ฟรี| ทดลองเล่นสล็อตฟรีไม่ต้องฝากประเทศไทย| เกมยิงปลาสุดยอดเกมทำเงินอันดับ 1เติมเงินไทยฟรี| ฟุตบอล ทีม ชาติ ไทย ภาษา อังกฤษ| เว็บพนันบอล ฝากขั้นต่ํา10ทดลองใช้ฟรี| ดาว ซัลโว พรีเมียร์ ลีก อัง ก ฤลุ้นบาท| สโมสรฟุตบอลไทย เทโรประเทศไทย| พนัน ออนไลน์ ขั้น ต่ํา 100เงินฟรี| วิเคราะห์บอล ดิฌง2021โปรโมชั่น| หมุนเพลาที่ RIVER BELLEการพนัน| ดู บอล ออนไลน์ ผ่าน มือ ถือ ฟรีเติมเงินไทยฟรี| ตาราง คะแนน ฟุตบอล รัสเซียประเทศไทย| วิเคราะห์บอลวันนี้ คืนนี้2021 เล่นฟรี| ณัฐพล ฟุตบอลลุ้นบาท| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล true 3ทดลองใช้ฟรี| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล วัน นี้ ช่อง 7การพนัน| เล่นเกมได้เงินจริง ลงทะเบียนฟรี| ดูบอลสด คลับกระชับมิตรรับเงินบาท| ดูบอลสด ผลบอลการเดิมพัน| โปรแกรม ดู บอล พรีเมียร์ ลีก ฟรีเงินฟรี| สูตรบาคาร่าฟรีทดลองใช้ฟรี| ฟุตบอล นทพ.คัพประเทศไทย| ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกวันนี้| ตาราง คะแนน ฟุตบอล ดิวิชั่น 1 อังกฤษการเดิมพัน| ตารางบอล พรีเมียร์ลีกคืนนี้เติมเงินไทยฟรี| ถ่ายทอด สด ฟุตบอล โลก วัน นี้ ช่อง 5เติมเงินไทยฟรี| ผลบอลสด สํารอง 1| ถ่ายทอดสดฟุตบอล ลําปางการเดิมพัน| เว็บบอลแจกเครดิตฟรีล่าสุดลงทะเบียนฟรี| วิธี เอาชนะ สล็อต แมชชีนเติมเงินไทยฟรี| ตาราง คะแนน ฟุตบอล โลก รอบ คัดเลือก 2021 โซน ยุโรปลุ้นบาท| ผลบอลสด ภาษาไทย ย้อนหลังเติมเงินไทยฟรี| ดูบอลออนไลน์ ลิเวอร์พูล สเปอร์สการพนัน| poker thai styleเติมเงินไทยฟรี| บอล ไทย วัน นี้ สด ไทยรัฐ กี่ โมงรับเงินบาท| โทษของการพนัน และวิธีแก้ไขการพนัน| มหาสารคาม ซิตี้ 2021โปรโมชั่น| ฟุตบอล พรีเมียร์ ลีกลงทะเบียนฟรี| slotxo ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝากเติมเงินไทยฟรี| วิเคราะห์บอลไทย เวียดนามลุ้นบาท| ทีเด็ดบอลเต็งวันนี้รับเงินบาท|